Cenné poznatky

Všechna školení jsou koncipovaná tak aby poznatky bylo možno okamžitě prakticky využít.

Příklady z praxe

Podklady pro školení vychází z mnohaletých zkušeností přednášejících s činností v daném oboru.

Získejte certifikát

Všem účastníkům kurzu je vystaven certifikát o absolvování – tento bonus oceníte hned budete příštím přijímacím pohovoru.

Ptejte se

Školení není jenom přednáška. Lektoři se vždy budou snažit odpovědět na Vaše dotazy tak abyste si odnesli ze školení co nejvíc. 

Základy SQL 2

Navazující kurz pro začínající vývojáře

Zaměření školení

Kurz je úvodem do problematiky jazyka SQL a navazuje na kurz Základy SQL 1. Seznamuje účastníky s širsí syntaxí jazyka a prezentuje možnosti jeho využití na konkrétních příkladech. Zároveň je nabídnut i celkový pohled do prostředí relačních databází.

Obsahem kurzu

Kurz je 4-hodinový a je zaměřen převážně teoreticky. Jsou rozebírány jednotlivé konstrukce jazyka SQL pro práci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) a konstrukce pro manipulaci s databázovým schématem (CREATE, ALTER, DROP).

V kontextu příkazu SELECT jsou představeny možnosti propojování různých datových množin prostřednictvím poddotazů, JOIN a UNION. Poslední hodina školení nabízí možnost si na reálných datech vyzkoušet znalosti nabyté v obou základních kurzech. Na závěr je prostor pro otázky a případné dovysvětlení probraného materiálu.

Zakončení kurzu

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Zpět na seznam školení

Cenné poznatky

Všechna školení jsou koncipovaná tak aby poznatky bylo možno okamžitě prakticky využít.

Příklady z praxe

Podklady pro školení vychází z mnohaletých zkušeností přednášejících s činností v daném oboru.

Získejte certifikát

Všem účastníkům kurzu je vystaven certifikát o absolvování – tento bonus oceníte hned budete příštím přijímacím pohovoru.

Ptejte se

Školení není jenom přednáška. Lektoři se vždy budou snažit odpovědět na Vaše dotazy tak abyste si odnesli ze školení co nejvíc. 

Termíny

V tuto chvíli nejsou vypsané žádné termíny

Zkušenosti absolventů

“Pracuji jako IT architekt ve velké bance 4 roky. Školení DB architektury mi poskytlo nadhled a možnost uvést do praxe některé velmi užitečné návrhové vzory.”

Ing. Vladimír Dvořák
IT Architekt

“Při práci analytika využívám SQL téměř denně. Nabyté znalosti a roční licence Dev Modeler od Databazoo zdarma mi opravdu ulehčují a zrychlují práci každý den.”

Adam Lotter
IT Analytik na volné noze

“Pracuji na vlastním startupu a získaný seed jsme kromě rozvoje aplikace investovali také do našeho rozvoje. Na školení jsme získali nejen znalosti, ale i mentoring přednášejícího mimo školení.”

Jan Bělovský
CTO, vlastní startup